Profil

Skilte- & reklamefirmaet "LJ Reklame, Skilte & Grafisk Produktion" har igennem 33 år betjent Vest- og Midtjylland med skilte- og grafiske løsninger.

(1. dec. 2018 kunne vi fejre firmaets 30 års jubilæum)

 

Firmaet, somhar hjemme i Ansager, som ligger ca. 35 km fra Esbjerg og ca. 20 km fra Billund, har en stor og trofast kundekreds, som betjenes hurtigt og effekivt igennem LJ Reklame's dygtige underleverandører.

I huset har vi MAC og PC miljø, hvilket giver stor fleksibilitet, når de forskellige opgaver skal løses.

 

Leif Jørgensen

Arbejsområder:

 • Kunde kontakt
 • Grafisk produktion
 • Skilte - Bilreklamer
 • Tekstiltryk
 • Facadeløsning
 • Alt øvrigt reklameproduktion
 • Monteringsopgaver
 • Kontakt os på tlf. 23 32 93 75

Majbrit Jørgensen

Arbejdsområder:

 • Kunde kontakt
 • Administration
 • Bogholderi
 • Varekørsel
 • Kontakt os på tlf. 23 32 93 75

 

Rekvirer flere oplysninger på post@ljreklame.dk

 


 

Persondataloven

Persondatapolitik hos LJ Reklame

En ny persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018.

 

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor det er relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos LJ Reklame.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

 

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

LJ Reklame indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 • Besøger vores hjemmeside
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
 • Kontakter os via telefon, SMS eller e-mail.

Normalt anvender vi kun relevante oplysninger som kan indhentes via CVR-registret: https://datacvr.virk.dk/data/ samt de telefonnumre og e-mails, som er tilknyttet dig og dit firma.

 

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.ljreklame.dk er Lj Reklame, Østre Alle 1, 6823 Ansager, cvr nr. 11956548.

 

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere den ydelse, som du har købt hos os.

Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse / faktura.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev.

Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive opbevaret min. 5 år efter, at du har modtaget din ydelse.

Vi kan bruge cookies fra besøg på vores hjemmeside til at holde styr på, hvilket indhold vores besøgende er interesserede i.

 

Hos LJ Reklame værner vi om og respekterer vores kunders ønske om markedsførings-materiale. Du vil aldrig opleve, at LJ Reklame fylder din indbakke - derfor kan du til en hver tid afmelde dig vores nyhedsmail via e-mail: post@ljreklame.dk

 

LJ Reklame tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og ajourførte.

 

LJ Reklame behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som LJ Reklame er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

 

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Netklar ApS, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata, som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i Netklar ApS datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

 

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af.

Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata

• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadressen: post@ljreklame.dk

 

Facebook
Hvis du har givet os et LIKE / Synes godt om på LJ Reklame´s Facebook profil kan dine personlige Facebook oplysninger indhentes via vores side.
Dette har vi ingen indflydelse på, så hvis du IKKE ønsker at Facebook giver denne mulighed, så beder vi dig fravælge dig vores Facebookside.

 

Databehandleraftale
Der er - som udgangspunkt - ikke behov om at udarbejde databehandleraftale med LJ Reklame, da vi er dataansvarlige og ikke databehandlere.

Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os via e-mail: post@ljreklame.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på:  www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger.

Det vil betyde, at LJ Reklame som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysningerne, medmindre LJ Reklame påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Indsigelse mod direkte markedsføring

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må LJ Reklame ikke længere behandle dine personoplysningerne til dette formål og du vil derfor ikke modtage direkte markedsføring fra LJ Reklame.

Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles lovligt - fx som led i en klagesag.

Datatilsynets kontaktoplysninger er: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon 3319 3200.